Sosyal Sorumluluk

HAKKIMIZDA

Geleceği Yazma Sırası Gençlerde

Kurucumuz olan Hasan Kartal, Kartallar Holding’in kuruluşundan bu yana maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destekte bulunmayı kendine ve ailesine ilke edinmiştir. Hasan Kartal Eğitim Vakfının kuruluşundan önce 1986 yılında başlayan maddi ve manevi destek, yüzlerce burs imkânı sağlayarak öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmuştur. Bu destekleri daha organize bir şekilde, çok daha fazla gence ulaştırabilmek adına 2017 yılında Hasan Kartal Eğitim Vakfını kurmuştur.

Vakfın diğer üyeleri olan İnci Kartal, Hikmet Koray Kartal, Aysun Kartal Ayaş ve Şahin Kartal ile ülkemizin fidanlarına bir damla su olabilmek için maddi ve manevi her türlü katkıda bulunmayı amaçlar. Başarılı ve yetenekli gençlerimizin hayal etmekten korkmamasını, hayallerinin gökyüzü kadar sınırsız olmasını sağlamak vakfımızın en temel gayesidir. Çünkü biliriz ki gençlerimizin hayalleri, ülkemizin geleceğidir.

Bu vakfın amacı, maddi imkânsızlıklar yüzünden nice hazinenin toprağın altında kalmasını engellemektir. Kurucumuz; donanımlı, bilimsel düşünebilen, başarılı ve pırıl pırıl gençlerin yetişmesine ülkemiz adına katkıda bulunmayı ister. Eğitimin bir yağmur gibi herkese eşit şekilde yağması en büyük dileği, gençlerin sayesinde ülkemizin gelişmesine yardımcı olmak ise en büyük hayalidir.

Onlar bu ülkenin gençleri, hepimizin çocuklarıdır. Ülkemiz onlara, onlar hepimize emanettir. Maddi ve manevi her türlü zorlukta milletçe yanlarında olmak onlara borcumuzdur. Bunun yanında milletimizin onlardan isteği, “İstikbal göklerdedir!” diyen Atatürk için yönlerini güneşe çevirmeleri, yapraklarını göğe doğru açmalarıdır.

Hepimizin onlara inancı tamdır. Şanlı geçmişimizin feneri, ışık tutacaktır karanlık denizlerde yollarına. Bu ışıkla, korkmayacaklardır geleceğe doğru yürürken. Adımları iz bırakacaktır tarih kitaplarına. Onlar kanatlarını ufuklara doğru açacak, yaptıklarıyla dünyayı yeniden şekillendireceklerdir. Ülkemizin adı yankılanacaktır bütün ülkelerin sokaklarında…

Geleceği yazma sırası şimdi bizim gençlerimizdedir!

Bursun içeriği

Eğitime Destek Bursu, bursiyere hizmet veya geri ödeme zorunluluğu olmadan verilen karşılıksız bir burstur. Bursiyer 10 ay boyunca kesintisiz olarak bu bursu alır. Burs bir sonraki yılda devam etmemektedir. Verilen bilgi yanlışlığı veya eksik belge gönderimi durumunda burs kesilmektedir.

Kimler Bursiyer Olabilir

Din, dil, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın T.C vatandaşı olup bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.

Daha önce bursa hak kazanmış olup takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.

Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

Burs Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Lisans veya ön lisans eğitim düzeyinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 3. 24 yaşından büyük olmamak.
 4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 5. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 6. Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 7. Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 8. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
 9. Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları alınmamaktadır.
 10. Üniversite kaydını dondurmamış olmak (Aktif öğrenci olmak)
 11. Burs başvurusuna T.C. vatandaşı öğrenciler ile Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler başvurabilir.

Ara sınıflar için

 1. Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak
 2. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.