Kartallar Holding olarak tarım ve hayvancılık sektöründe kaliteli ve sağlıklı şekilde hayvansal ürünlerin elde edilmesini kendimize görev edinmekteyiz. Şirketimizin bünyesinde Sincan ilçesinde Anayurt mahallesinde yer alan 36.000 m²’lik alanda büyükbaş hayvancılık tesisi yer alırken, büyükbaş hayvanların gıda ihtiyaçlarını karşılayan ve kendi bünyemizdeki büyükbaş hayvanları beslemek için kullanılan tarım arazileri 100 ha alana sahip olup toplam arazi büyüklüğü 103,6 ha’dır.

Hayvancılık tesisimizde mevcut durumda çiğ süt üretilmektedir. İlerleyen zamanlar da ürün çeşitliliğini arttırmak adına çeşitli projeler geliştirilmektedir. 2022 yılı verilerine göre hayvancılık tesisimizde büyükbaş hayvan sayısı 200 adet olup toplam süt üretim kapasitesi 150.000 lt’dir. Aynı zamanda tesisimizde büyükbaş hayvancılıktan elde edilen günlük süt üretim miktarı 3500 lt olup aylık süt üretim miktarı yaklaşık 100.000 lt’dir.

Hayvancılık tesisimizin büyüyüp gelişmesiyle birlikte düşünülen orta vadeli planımız 2025 yılı için 500 adet büyükbaş hayvan sayısı ve aylık süt üretim kapasitesi 500.000 lt olarak hedeflerken, uzun vadeli planlar doğrultusunda 2030 yılı için 1000 adet büyükbaş hayvan sayısı ve aylık süt üretim kapasitesi 1.000.0000 lt olarak hedeflenmektedir.

Verimli tarım arazilerimizde; mısır silajı, yonca, arpa, buğday ve yulaf üretilerek kaliteli yem bitkileri olarak kullanılmaktadır. Üretilen tarla bitkilerinin toplam üretim kapasitesi 2650 tondur. Ürünlerin üretim miktarları sırasıyla; mısır silajı 2000 ton, yonca 300 ton, arpa 200 ton, buğday 100 ton ve yulaf 50 tondur.