Sosyal Sorumluluk

HAKKIMIZDA

Hasan Kartal Eğitim Vakfı; geçmişini bilerek geleceğe bakabilen, fikri ve kültürel yönden donanımlı, bilimsel düşünce yapısına sahip bir gençlik yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiştir. Bu doğrultuda kendini daima geliştiren, geliştirmek isteyen, başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere öğrenim bursu ile destek olmaktadır.

Hasan Kartal Eğitim Vakfı, maddi imkânları sınırlı gençlerimize burs imkânı sunarak; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, gençlerimizi topluma yararlı hale getirmek, özgüveni yüksek bireyler olmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak amacındadır.

Bursun içeriği

Eğitime Destek Bursu, bursiyere hizmet veya geri ödeme zorunluluğu olmadan verilen karşılıksız bir burstur. Bursiyer 10 ay boyunca kesintisiz olarak bu bursu alır. Burs bir sonraki yılda devam etmemektedir. Verilen bilgi yanlışlığı veya eksik belge gönderimi durumunda burs kesilmektedir.

Kimler Bursiyer Olabilir

Din, dil, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın T.C vatandaşı olup bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.

Daha önce bursa hak kazanmış olup takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.

Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

Burs Başvuru Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Lisans veya ön lisans eğitim düzeyinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 3. 24 yaşından büyük olmamak.
 4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 5. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 6. Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 7. Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 8. Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
 9. Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları alınmamaktadır.
 10. Üniversite kaydını dondurmamış olmak (Aktif öğrenci olmak)
 11. Burs başvurusuna T.C. vatandaşı öğrenciler ile Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler başvurabilir.

Ara sınıflar için

 1. Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak
 2. Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.