İnsan Kaynakları

KARTALLAR KÜLTÜRÜ ve BİLİNCİNİ KORUMAK ve GELİŞTİRMEK, İnsan Kaynakları politikamızın temel dayanağıdır. Çalışanların Kartallar Grubunun bir üyesi olduğunun bilincinde olmalarını, çalışmaktan üretmekten zevk almalarını, uzun yıllar bizimle beraber olmalarını, birlikte büyümeyi, birlikte gelişmeyi, birlikte başarmayı ve birlikte gururlanmayı istiyoruz.

Vizyon

Grubumuzu yönetimde çağdaş normları benimseyen, sürekli gelişmeyi hedefleyen bir grup haline getirmektir.

Misyon

Çalışan memnuniyeti ve gelişmeyi ön planda tutarak insan kaynakları politikasında Dünya standartlarını yakalamaktır.

Değerlerimiz

Her türlü hizmetin çalışan vasıtası ile yapıldığının bilincinde olarak çalışana yatırım, grup çalışması, başarının paylaşımı, yönetimde Dünya standardı, tüm ilişkilerde etik ve ahlaki kurallara azami dikkat.

İlkeler

Değişimden yana olmak, iyi takım oluşturmak, kurumsal yapı, motivasyon, bireylere kendilerini gösterme imkanı vererek yaratıcılığın teşvik edilmesi, sürekli eğitim ve kendini geliştirme, sevgi, saygı.

Eğitim

Çalışanların kendilerini ve çalışmalarını geliştirmelerini sağlamak amacı ile hazırlanan programlar dahilinde sürekli eğitim yapılmaktadır. Eğitimin temel amacı çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak yeni gelişmeler ışığında personelin kendine güvenini arttırarak iş verimini arttırmaktır.

Seçme, Yerleştirme, Terfi ve Ücret Politikası

Personel söz konusu işin görev tanımında belirtilen nitelik ve becerilere dayanarak belirlenir. Seçim yapılırken personelin ileride alması gereken eğitimler ve terfi durumları da dikkate alınır. Grup içinde beceri ve mevcut pozisyon durumlarına göre yatay ve dikey geçişler sağlanır. Piyasa koşulları, eğitim durumları, performanslar dikkate alınarak işin en iyi şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde ve grubun kendi içindeki dengelere dikkat eden bir ücretlendirme politikası takip edilir.

Kartallar Şirketler Grubu bünyesinde görev almak için ik@kartallar.com.tr e-posta adresine başvurunuzu yapabilirsiniz.