HAS-KAR Harita Kadastro Mühendislik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

22.11.1985 tarihinde, Harita Kadastro Mühendisliği konusuna giren işlerin yapımı ile ilgili çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek üzere Ankara'da kurulmuştur.

Kuruluşundan bu yana konusunda eğitim almış uzman kadrosu ve güçlü ekipmanı ile halihazır Harita yapımı, İmar Planı, Parselasyon Planı, Altyapı Projeleri, Yol Etüd Projeleri, Kent Bilgi Sistemleri, Vaziyet Planları, 3D Görüntüleme Projeleri, Arazi Toplulaştırma, Kamulaştırma, İnşaat ve Fotoğrometri gibi birçok konuda Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler ve Özel Kuruluşlarkla çalışmış, bu alanda ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri başarılı bir şekilde vermiştir.

Grup Şirketlerimiz